โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ประชุมการบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566

นายธีระ นาคฉ่ำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC คณะอนุกรรมการ JMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2566 และเตรียมความพร้อมเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ที่ผลผลิตทางการเกษตรจะเกิดความเสียหายในฤดูฝน ปี 2566 และร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 รวมถึงการตรวจสอบสภาพอาคารและดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
นายพงศ์พิษณุ ชอบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำว่า เนื่องด้วยขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดแพร่มีปริมาณฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลง ขอให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริม และขอความร่วมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วให้งดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมจะหยุดส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อทำการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ