เปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และพื้นที่ล่อแหลม

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพล เปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ที่สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ บูรณาการร่วมกับอำเภอวังชิ้น สถานีตำรวจภูธรสรอย องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ตำบลป่าสัก กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังชิ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสรอย และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย รวม 70 นาย
สำหรับ ยุทธการสนธิกำลังเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ล่อแหลม โดยปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยและพื้นที่ป่าใกล้เคียง ซึ่งเป็นป่าแนวกันชนด้วยกัน จำนวน 4 จุด ในพื้นที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

 

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ