ขนส่งแพร่ ย้ำเจ้าของรถหลีกเลี่ยงการพกใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงไว้ในรถป้องกันมิจฉาชีพ

นางสาวโชติกา หอมยก ขนส่งจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ห่วงใยเจ้าของรถ จึงขอย้ำให้เจ้าของรถหลีกเลี่ยงการพก หรือการเก็บใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงไว้ในรถ เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือถูกขโมยจากมิจฉาชีพ แต่ให้พกเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถแทน เพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าพนักงานหากถูกเรียกตรวจสอบ ใบคู่มือจดทะเบียนรถถือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของรถ แสดงรายละเอียดของตัวรถ เช่น ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของรถ (เจ้าของรถ) ยี่ห้อของรถ หมายเลขตัวรถ รวมถึงประวัติการโอนรถและเสียภาษีประจำปี 
ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ให้สามารถแสดงใบคู่มือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ หากผู้ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาต่อเจ้าพนักงานที่เรียกตรวจสอบขณะขับรถ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42 ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ และต้องมีใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงาน

 

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ