โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ จะดำเนินการหยุดส่งน้ำเข้าคลองชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

นายพงศ์พิษณุ ชอบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ จะดำเนินการหยุดส่งน้ำเข้าคลองชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารและดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถบริหารจัดการน้ำตลอดช่วงฤดูแล้งปี 2566/2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ