องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังกายภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ความยาว 1,241 เมตร กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ยื่นข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์หมายเลข 054-532485-8 ต่อ 120-3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังกายภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ความยาว 1,241 เมตร กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ยื่นข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์หมายเลข 054-532485-8 ต่อ 120-3
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ