องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร. ถ.1-0018 บ้านไผ่ย้อย-บ้านสะเลียมเหนือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร. ถ.1-0018 บ้านไผ่ย้อย-บ้านสะเลียมเหนือ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6.00 – 7.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,250 ตารางเมตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
    ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-532485-8 ต่อ 120-3
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ