💢สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ..จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย ATKเป็นบวก 392 ราย

สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย ATKเป็นบวก 392 ราย(รวมทั้งสองส่วน 396 ราย)
ผู้เสียชีวิต😭 เพศหญิง อายุ 63 ปี ภูมิลำเนา ม.9 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น ปัจจัยเสี่ยงมีโรคประจำตัว(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง) และไม่ได้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
..มีผู้ป่วยที่รักษาตัวใน รพ.สีแดง 4 ราย สีเหลือง 29 ราย สีเขียว 1 ราย คนที่สมัครใจรักษาตัวที่บ้านแบบผู้ป่วยนอกยังรักษาตัวอยู่ อ.วังชิ้นมากสุด 461 ราย รองลงมาได้แก่ อ.เมืองแพร่ 432ราย และคนที่ATKเป็นบวกกักตัวอยู่ที่้บ้าน(HI)รับใหม่มากสุดที่อ.เมืองแพร่ 41 ราย รองลงมาได้แก่ อ.ลอง 20 ราย
💉ขอเชิญประชาชนทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต ป้องกันตนเองและสังเกตอาการตนเองให้ดี สงสัยให้ตรวจATK 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ