สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือ สัมผัสเสน่ห์เมืองแพร่ กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สมาชิกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด กว่า 300 คน ร่วมประชุมสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดแพร่ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการตลาดท่องเที่ยวในระดับประเทศ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโต โดยเฉพาะในการประชุมสัญจรที่จังหวัดแพร่ เป็นโอกาสที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่จะได้นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวใน 4 เส้นทางที่ทางจังหวัดแพร่ได้จัดเตรียมไว้ สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
โดยในการประชุมครั้งนี้ นอกจากผู้ร่วมประชุมแล้วยังมีนักท่องเที่ยวจากทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ทั้งอาหารและเครื่องแต่งกาย เกิดการจับจ่ายใช้สอย มีกระแสเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง Low Season ของการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและเศรษฐกิจในภาพรวมด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วย


ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ