ปศุสัตว์แพร่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เคลื่อนที่โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ

นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นำทีมบุคลากรในสังกัด กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอง ร้องกวาง หนองม่วงไข่ สูงเม่น เด่นชัย ออกหน่วยให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ที่วัดลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยบริการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์ เช่น ยาถ่ายพยาธิ และวิตามินรวม ยาบำรุงสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
บริการผ่าตัดถาวรแก่สุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลบ้านหนุนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมเป็นสุนัขเพศเมีย 14 ตัว เพศผู้ 6 ตัว แมวเพศเมีย 30 ตัว เพศผู้ 17 ตัว รวม 67 ตัว

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ