พาณิชย์แพร่ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดสดแพร่ชมพูมิ่ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โดยนางนันทกานต์ สบานงา หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปลีกเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ผักสด และสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด ณ ตลาดสดแพร่ชมพูมิ่ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
โดยสถานการณ์ราคาสินค้าที่สำคัญ อาทิ สุกรมีชีวิต ราคา กก.ละ 80 - 85 บาท/ สุกรเนื้อแดง ราคา กก.ละ 140 - 160 บาท/ เนื้อไก่ (น่องสะโพก) ราคา กก.ละ 75 - 80 บาท/ ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาฟองละ 3.70 - 3.80 บาท เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดแพร่ยังได้แนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ราคาสุกรมีชีวิต สุกรชำหละ และเนื้อไก่ ราคายังทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ยกเว้น ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ได้ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ยฟองละ 0.40 - 0.47 บาท เนื่องจากอยู่ในช่วงของการปลดระวางแม่ไก่ ทำให้ปริมาณไข่ไก่ ออกสู่ตลาดลดลง รวมถึงราคาผัก ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ได้ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ย กก.ละ 15–30 บาท เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ผักโตช้า และเกิดการเน่าเสียได้ง่ายด้วย

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ