สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงมัน หากพบอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรทันที

นายเรืองกิตติ์ พันธุ์เลิศเมธี เกษตรอำเภอเมืองแพร่ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยเฉพาะที่ตำบลห้วยม้า ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในอำเภอเมืองแพร่ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งจะทำให้ต้นมันมีอาการใบด่าง เหลือง ใบลดรูป หงิกงอและเสียรูปทรง ลำต้นแคระแกร็น ไม่มีการเจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย และผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรจะเสียหาย โดยจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่พบว่า เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นท่อนพันธุ์ของตนเองและยังไม่พบการนำเข้าท่อนพันธุ์จากแหล่งอื่น ๆ มาเป็นพันธุ์ปลูก
ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ขอแนะนำให้หมั่นสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังภายในแปลงปลูกของเกษตรกร เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรค โดยแปลงปลูกใหม่ ให้ตรวจดูยอดที่แตกใหม่ว่ามีอาการด่างหรือไม่ สำหรับแปลงมันสำปะหลังที่โตแล้ว ให้เดินสำรวจแปลงทุก 2 สัปดาห์ และตรวจดูมันสำปะหลังทุกต้นในแปลง หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่างให้รีบเเจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดทันที

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ