คลังจังหวัดแพร่แนะผู้สูงอายุ กรณีรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หากไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ ให้แจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น

นางสุดารัตน์ รักจันทร์ คลังจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในปีงบประมาณ 2566 อัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2566 ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ทยอยจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ คือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2506 และได้รับสิทธิในโครงการผ่านการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 หากผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดยเฉพาะในกรณีเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และ/หรือเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ สามารถแจ้งความประสงค์ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีของบุคคลอื่นได้ ซึ่งอาจเป็นบุตรหลาน ญาติ หรือผู้ดูแล โดยยื่นเอกสารแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566


ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ