ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กำชับหน่วยงาน เตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566

          นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย โดยในพื้นที่จังหวัดแพร่ หลายหน่วยงานมีการจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนลอยกระทง ซึ่งอาจมีประชาชนเดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก และอาจเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุทางน้ำ ตลอดจนเหตุจากอัคคีภัย สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดแพร่จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยอันเกิดจาก พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง อุบัติเหตุจากการจราจร และอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
          โดยให้เข้มงวด กวดขัน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิง รวมทั้งตรวจสอบสถานที่เก็บให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ให้ตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสารที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย โดยซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง รวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากร โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทยโดยคำนึงถึงการรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วย

.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ