เกษตรจังหวัดแพร่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมืองดเผาพื้นที่การเกษตร เพื่อลดฝุ่นละออง ทำให้อากาศสดใส ลมหายใจที่สะอาด

          นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 3 ต.แม่ยางร้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน ซึ่งตรวจพบโดยระบบดาวเทียม พบว่ามีการเผาในแปลงนาที่ไม่ได้มีการทำการเกษตร พื้นที่ประมาณ 23 ไร่ ขณะเดียวกันได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้นลงพื้นที่ตำบลแม่พุง ตรวจสอบจุดความร้อนซึ่งเป็นการเผาใบสักแห้งในเขตพื้นที่สวนป่าสรอย เจ้าหน้าที่จึงได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่า พร้อมเน้นย้ำให้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผา และขอความร่วมมือผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของการเผาในพื้นที่และปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัด
          ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้สั่งการและกำชับให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง สื่อสารสร้างความเข้าใจ และรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนทุกพื้นที่งดการเผาทุกชนิด เพื่อให้อากาศสดใส ปราศจากมลพิษ เนื่องจากสภาพความกดอากาศทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยจังหวัดแพร่ได้ประกาศช่วงวิฤตหมอกควัน เพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมการเผาอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567

.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ