จังหวัดแพร่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่า มอบเครื่องเป่าลมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด

     ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ส่งมอบ “เครื่องเป่าลม” จำนวน 80 เครื่อง แก่นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนปฏิบัติการป้องกันไฟป่าหมอกควัน ลดผลกระทบจากปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามโครงการจัดหาเครื่องเป่าลมทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด 
     โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทั้งในเขตเมืองและชนบท จังหวัดแพร่จึงได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเป่าลมสำหรับเป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมและดับไฟป่า ใช้สำหรับการแยกเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่ขอให้จังหวัดเน้นดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่เสี่ยงอันตราย พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานอีกด้วย
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ