สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน" เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ขยายเวลาติดต่อราชการและบริการประชาชน

          นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้กำหนดจัดกิจกรรม "สัปดาห์การให้บริการประชาชน" ตามนโยบายของจังหวัดแพร่และคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยได้ขยายเวลาติดต่อราชการและการให้บริการประชาชนจากเวลาราชการเดิม ในเวลา 12.00 – 13.00 น. และเวลา 16.30 – 17.30 น. ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2567 
          โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่จะให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน การจดทะเบียนนิติบุคคล การรับคำขอ/การจดแจ้ง/การจดทะเบียน/การต่ออายุด้านทรัพย์สินทางปัญญา การออกหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว การออกหนังสืออนุญาตคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น การบริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล และอื่น ๆ ซึ่งประชาชนสามารถมารับบริการในสัปดาห์การให้บริการประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ