จังหวัดแพร่ Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งเป้าจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

          นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ เพื่อติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ได้ทำการ Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบป้ายหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน 
          โดยในพื้นที่จังหวัดแพร่มีเขตหมู่บ้าน 708 หมู่บ้าน เขตชุมชนเมือง 18 ชุมชน รวม 726 แห่ง ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 - 2567 จำนวน 313 แห่ง ยังคงเหลือหมู่บ้านเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการให้เป็นหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินอีก 413 แห่ง โดยได้ตั้งเป้าหมายดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ