การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำรูปแบบใบแจ้งค่าไฟฟ้าแบบใหม่ โดยรวมใบแจ้งค่าไฟฟ้า และใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีในฉบับเดียวกัน เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ไฟฟ้า การลดกระตาษ ลดโลกร้อน เริ่มใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ เตือน มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

นายพงศธร ป้อมสุข ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่  แจ้งข่าว กับ สวท.แพร่ ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA ได้จัดทำรูปแบบใบแจ้งค่าไฟฟ้าแบบใหม่ โดยรวมใบแจ้งค่า
ไฟฟ้า และใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีในฉบับเดียวกัน เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งเป็นการลดกระตาษเพื่อช่วยลดโลกร้อน โดยมีกำหนดเริ่มใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ เตือน มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

1. ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี รูปแบบใหม่ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับตามรอบการใช้ไฟฟ้าโดยมีระยะเวลาในการชำระเงินตามวันที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า 10 วัน

2. ใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระ เป็นการแจ้งเตือนกรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระ จะจัดส่งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากวันครบกำหนดในใบแจ้งค่าไฟฟ้า มีกำหนดชำระเงิน 7 วัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่จึงประชาสัมพันธ์รูปแบบใบแจ้งค่าไฟฟ้า และใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันประชาชนในพื้นที่เข้าใจผิด ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง ซึ่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบแจ้งเตือนแค่ไฟฟ้าจะมีลักษณะเป็นกระดาษมัน พิมพ์ด้วยหมึกความร้อน มีลักษณะตัวอักษรชัดเจน 

หาก ไม่แน่ใจโปรดติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เบอร์โทรศัพท์ 054-653203, 054-653202 หรือ  สายด่วน 1129 PEA

 

นายโชคชัชกาญ  ราชฟู  สวท.แพร่ ข่าว
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ