ขนส่งจังหวัดแพร่ เชิญชวนชำระภาษีประจำปี “สัปดาห์ให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

นางสาวโชติกา หอมยก ขนส่งจังหวัดแพร่ เชิญชวนชำระภาษีประจำปี “สัปดาห์ให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 “ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน” โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดแพร่และคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เปิดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ (รับชำระภาษีประจำปี) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ นอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ ช่องทางเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
    

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ยังห่วงใยประชาชนในการเดินทางช่วงสงกรานต์ มีการจัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุกในจังหวัดแพร่ สร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติการนำรถโดยสารสองชั้นทั้งรถโดยสารประจำทางและรถเสริมที่จะมาให้บริการ และซักซ้อมเตรียมความพร้อมตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดแพร่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1584, สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-652640

 

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ