เกษตรกรจังหวัดแพร่ได้รับการยกย่องเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นแบบให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

     เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
     ในโอกาสนี้มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นของจังหวัดแพร่ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ได้แก่
     รางวัลเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ 
     - ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายนพธิไกร จอมภาปิน ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
     รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
     - กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผู้แทนเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล คือ ดาบตำรวจสุนทร จำรูญ
     - กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ผู้แทนเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล คือ เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ อุดตุ้ย
     โดยความสำเร็จของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของจังหวัดแพร่ จะเป็นแรงบันดาลใจและประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ที่สนใจด้านการเกษตรในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการเกษตรของจังหวัดแพร่ต่อไปในอนาคต
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ