กกต.ประจำจังหวัดแพร่แนะผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ขอรับเอกสารการสมัครได้ที่นายทะเบียนอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับสมัคร

    นายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในการเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ผู้สมัครต้องติดต่อขอรับเอกสารการสมัครจากนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น (สำหรับกรุงเทพมหานคร) เพื่อให้ข้อมูลผู้สมัครในส่วนที่สำคัญมีความถูกต้อง ตลอดจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับสมัคร เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้ในระบบบริหารจัดการเลือก โดยเอกสารการสมัครที่จะได้รับ ได้แก่ แบบใบสมัคร (สว. 2) แบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. 3) แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) และคู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ จึงขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ติดต่อขอรับเอกสารการสมัครด้วยตนเองจากนายทะเบียนอำเภอ ที่สำนักทะเบียนอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมหลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือที่หมดอายุแล้ว หรือหลักฐานของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนผู้ถือบัตร หรือภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันหน่วยงานของรัฐ
.
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ