จังหวัดแพร่เตรียมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 เชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ สัตว์นำโชค และชื่อการแข่งขัน

     นางสาวสุมินตรา จินดาขัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2567 เพื่อทำการคัดเลือกนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2568
     จังหวัดแพร่จึงได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน (LOGO) สัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) และชื่อเกมส์การแข่งขัน ประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 41 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 8 พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถด้านการออกแบบเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ สัตว์นำโชค ชื่อเกมส์การแข่งขัน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าวที่จังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ โทร. 054-531418
.
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ