จังหวัดแพร่บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง อนุมัติงบประมาณเป่าล้างบ่อบาดาลเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ช่วยเหลือได้แล้วกว่าร้อยละ 80

     นางสาวรำพู จันต๊ะปะตุ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ช่วงหน้าแล้ง โดยการจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลตามหมู่บ้านต่าง ๆ รวม 174 บ่อ จากการอนุมัติงบประมาณเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน ซึ่งการเป่าล้างบ่อบาดาลจะช่วยขจัดตะกอนดินทรายหรือสนิมเหล็กที่อยู่ภายในบ่อ ทำให้บ่อบาดาลสะอาดและช่วยให้น้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อบาดาลได้ดีขึ้น
     โดยขณะนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลใน 7 อำเภอ ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้วจำนวน 145 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 83.33 และคาดว่าจะดำเนินการได้ครบทั้งหมดภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 จะทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดและมีคุณภาพสำหรับนำไปอุปโภคบริโภค และลดผลกระทบจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้
.
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ