ชาวตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ ขอบคุณแม่ทัพภาค 3 จัดเก็บสายสื่อสาร สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต หวั่นอันตราย ผู้ใช้ถนนสายทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง ช่วงหน้าโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

ชาวตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ ขอบคุณพลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หรือ กอ.รมน. จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองแพร่ ถนนสาย ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง จุดเริ่มต้นก่อนถึงแยกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ถึงจุดสิ้นสุด อู่ซ่อมรถหน้าโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ ระยะทาง 2.47 กม. เสาไฟฟ้า  84 ต้น ดำเนินการจัดระเบียบสะสาง (ปลด) สายสื่อสารที่ไม่ใช้แล้ว (สายตาย) ลงจากเสาไฟฟ้า

โดยตลอดเส้นทางมีสายสื่อสาร สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทั้งเก่าและใหม่ ห้อยย้อยพาดลงต่ำ จนหวั่นเป็นอันตรายกับผู้ใช้ถนน ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงพายุลมแรง ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเป็นเป็นประจำ และเส้นทางดังกล่าว เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวบ้านทุ่งโฮ้ง บ้านถิ่นไทลื้อ แพะเมืองแพร่ บ้านนาคูหา และพระธาตุช่อแฮ อีกด้วย 

การจัดระเบียบสายสื่อสาร  ในครั้งนี้ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยพันเอกธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ (ฝ่ายทหาร) นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดกิจกรรม “รวมพลัง จิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองแพร่”  ดำเนินการ 4 ระยะ ระยะแรก ระยะทางประมาณ 600 ม. เสาไฟฟ้า 20 ต้น ตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 บ้านถิ่น ถึง สามแยกบ้านถิ่น-น้ำชำ และระยะที่ 2 ดำเนินการวันอังคาร 28 พ.ค.67 ระยะที่ 3 ดำเนินการวันอังคาร 11 มิ.ย.67 และระยะที่ 4 ดำเนินการวันอังคาร 25 มิ.ย.67  ตามเส้นทางที่กำหนดตามแผนงาน โดยขอความร่วมมือให้ สำนักงาน กสทช. เขต 31 ติดตามผลการปฏิบัติงาน   

 

นายโชคชัชกาญ  ราชฟู  สวท.แพร่  ข่าว
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ