สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบการขุดพบโบราณสถานวัดป่าสูง ในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการด้านโบราณคดีต่อไป

          นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรณีการขุดค้นพบโบราณสถานวัดป่าสูง (ร้าง) ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ในส่วนสถานีแพร่ ซึ่งโบราณสถานดังกล่าวกำหนดอายุเชิงเปรียบเทียบราวพุทธศตวรรษที่ 20 ถึง 22 ในวัฒนธรรมสมัยล้านนา โดยมีความเป็นโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ.โบราณสถานฯ แต่ยังไม่ทราบขอบเขตที่ชัดเจนและไม่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการก่อสร้างฯ
          โดยสำนักศิลปากรที่ 7 จะได้นำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปกำหนดแผนงานโบราณคดี และหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและฝ่ายผู้รับจ้าง เพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโบราณคดีโดยเร่งด่วนต่อไป พร้อมทั้งได้ประสานให้หยุดการก่อสร้างโครงการเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนเพื่อดำเนินงานตามแผนงานโบราณคดีเร่งด่วน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและฝ่ายผู้รับจ้างเป็นอย่างดี โดยดำเนินการกันขอบเขตที่เกิดเหตุ ติดตั้งป้ายหวงห้าม จัดผ้าใบหนาคลุมเนินดินที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเพื่อป้องกันการขุดหาโบราณวัตถุ รวมถึงได้จัดหาไฟส่องสว่างยามค่ำคืนและเวรยามเฝ้าที่เกิดเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
.
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ