ปศุสัตว์แพร่ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเนื่องใน "วันอนุรักษ์ควายไทย"

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณประโยชน์ของควาย ซึ่งเป็นสัตว์ที่ให้ประโยชน์กับคนไทยมาช้านาน ทั้งความสุขทางจิตใจ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างวิธีชีวิตและวัฒนธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมเกษตรกร

นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่มีการเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ควายให้อยู่คู่สังคมไทย จึงได้จัดกิจกรรมในเดือนอนุรักษ์ควายไทยขึ้น โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 8 อำเภอ บริการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ถ่ายพยาธิ ดูแลสุขภาพเบื้องต้นในช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูก่อนเข้าสู่ฤดูฝน เสริมแร่ธาตุ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับควายเพื่อให้ควายมีสุขภาพดี แข็งแรง รวมถึงการให้บริการผสมเทียม เพื่อให้ได้ควายพันธุ์ดี ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการเลี้ยงควายและการเพิ่มปริมาณควาย ส่งเสริมให้การเลี้ยงควาย เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครัวเรือน และเป็นอาชีพที่มั่นคงสืบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ