คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบ 5 มาตรการคุมน้ำเมา “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบ 5 มาตรการคุมน้ำเมา “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”
    นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ กล่าวถึงแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ว่า การบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2570) ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ 2 เป็นการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ภายใต้แนวคิดรณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เพื่อการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่น ๆ พร้อมทั้งให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติมีพื้นที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัย 
รัฐบาลออกมาตรการ 5 ข้อ คุมเข้มช่วงสงกรานต์ 
โดยในปีนี้รัฐบาลมีจุดเน้นในการป้องกัน 5 ข้อ ดังนี้ 
1.    กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ 
2.    เพิ่มจำนวนด่านชุมชน เพิ่มความถี่การเรียกตรวจ เพื่อการคัดกรองคนเมาสุรา  
3.    ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย ถ้าพบผู้บาดเจ็บอายุต่ำกว่า 20 ปี เมาสุรา ให้สอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับร้านค้าที่จำหน่าย  
4.    กวดขันการปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนทางตาม พ.ร.บ. การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
5.    ส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ ฐานขับรถขณะเมาสุราทุกราย เข้าสู่กระบวนการบำบัด 
ทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และขอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่อง
การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ