แบงก์ขานรับนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ลดดอกเบี้ย 0.25 % นาน 6 เดือน

     นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอบคุณสมาคมธนาคารไทยที่เห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้กลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และ SME ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง หลังจากที่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย, นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์, นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย, และนายชาติศิริ  โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองสภาวะเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนในปัจจุบัน  
สมาคมธนาคารไทย ประกาศลดดอกเบี้ย
     ต่อมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีประกาศจากสมาคมธนาคารไทย ว่าได้ออกแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อลดดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มลง 0.25%  กลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคล และ SME ได้แก่ 
•    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย (MRR-Minimum Retail Rate)
•    อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ (Prime Rate) 
•    อัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (SPRR-Standard Profit Rate for Prime Retail Customer)
•    มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
     สมาคมธนาคารไทยได้ระบุว่า ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในตลาดเงินตลาดทุน สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง (Corporate Responsibility) ซึ่งการช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อย ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ
ทุกแบงก์ขานรับนโยบายรัฐบาล
      ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกันลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มลง 0.25% เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
แบงก์พาณิชย์ ร่วมขานรับนโยบาย
•    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ