โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ดำเนินการแล้ว 53 จังหวัด

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกระทรวงสาธารณสุข น้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ที่ รพ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 โดยมีทุกภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัด และประชาชนเข้าร่วม ซึ่งเพิ่มจากแผนเดิมเป็น 12 จังหวัด 12 เขตสุขภาพ ได้แก่ สุโขทัย เชียงราย อุทัยธานี อ่างทอง กาญจนบุรี สมุทรปราการ ร้อยเอ็ด นครพนม นครราชสีมา อุบลราชธานี ชุมพร และตรัง มีบริการคลินิกเฉพาะทางรวมกว่า 200 คลินิก ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการกว่า 27,000 คน
จัดการด้านสาธารณสุขตอบสนองตามความต้องการแต่ละพื้นที่
    นายสมศักดิ์ ระบุว่า แต่ละจังหวัดจะมีการจัดคลินิกบริการเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไปตามปัญหาสุขภาพ หรือบริบทของพื้นที่ อย่างเช่น 
    จังหวัดสุโขทัย เป็นเมืองเกษตรกรรมและเมืองผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ พบอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งมากขึ้น โดยเฉพาะอำเภอบ้านด่านลานหอย ซึ่งหลายตำบลอยู่ไกลจากโรงพยาบาลสุโขทัย ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม และฐานะยากจน ประกอบกับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ไม่มีแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ ทำให้ประชาชนเดินทางไปพบแพทย์ในเมืองลำบากและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 
    ปัญหาสุขภาพที่พบมาก ได้แก่ โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และยาเสพติด รวมถึงนิ้วล็อค โดยปี 2567 มีผู้ป่วยนิ้วล็อครอรับบริการไม่ต่ำกว่า 200 คน การจัดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง จึงช่วยให้ชาวบ้านด่านลานหอยและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการรักษาโรคได้รวดเร็ว
โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ที่ จ.สมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ เป็นการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ครั้งนี้
    มีบริการคลินิกเฉพาะทางและคลินิกพิเศษ รวม 21 คลินิก ประกอบด้วย 1) สบายใจ (สุขภาพจิต) 2) ส่งเสริมการมีบุตร 3) คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 4) ส่องกล้องปากมดลูก 5) คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 6) ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ 7) คัดกรองมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี 8) กระดูกและข้อ 9) รักษานิ้วล็อค 10) ตรวจหู 11) ผู้สูงอายุ 12) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 13) ตา 14) ผ่าตัดต้อกระจก 15) โรคหัวใจ 16) แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 17) ฟันเทียม รากฟันเทียม 18) ทันตกรรม 19) ตรวจสุขภาพปอด 20) คัดกรองมะเร็งเต้านม และ 21) กายภาพบำบัด 
    มีประชาชนได้รับการคัดกรองก่อนวันงาน 37,720 คน และเข้ารับบริการประมาณ 2,000 คน หากเดินทางไปรับบริการตามปกติจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าบริการคลินิกเฉพาะทาง ประมาณ 650 - 800 บาทต่อคน ดังนั้น จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ถึง 1,300,000 - 1,600,000 บาท
โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จัดแล้ว 53 จังหวัดกว่า 5 แสนรับบริการ 
โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 59 ครั้ง ใน 53 จังหวัด มีประชาชนได้รับบริการรวม 515,840 ราย ในจำนวนนี้เป็นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ
•    มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปากมดลูก รวม 202,162 ราย 
•    ส่งผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจทางหัตถการค้นหามะเร็ง 11,524 ราย ทำให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากโรคมะเร็งมากขึ้น
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ