พาณิชย์แพร่ ลงพื้นที่ออกตรวจเนื้อสุกร ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ออกตรวจสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดแพร่ และกำกับดูแล ตรวจสอบ ปริมาณ สถานที่เก็บ การจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค และดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด

วันนี้ (19 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำคณะทำงานลงพื้นที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาแพร่, ทอฝันหมูสดสาขาแพร่, บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีทาล จำกัด สาขาแพร่, บริษัท บี เอ็ม ฟู้ดส์แผนด์พอร์ค โพรดักส์ จำกัด สาขาแพร่ และบริษัท วี.ซี.มีท ดิสทริบิวชั่น จำกัด สาขาแพร่ เพื่อกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในพื้นที่กำกับดูแล ตรวจสอบ ปริมาณ สถานที่เก็บ การจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกรติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้ผู้เลี้ยงสุกรตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครอง
หรือห้องเย็นที่มีสต๊อกสุกรชำแหละ ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณและราคาทุก 7 วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2565 เป็นต้นมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค โดยการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรหรือการกักตุนสินค้า และดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบปริมาณสุกรชำแหละในจังหวัดแพร่ จำนวน 5 ราย พบว่า
เป็นห้องเย็นขนาดเล็ก ขนาดความจุ 1 – 5 ตัน/วัน โดยจะมีสต๊อกเข้าออกทุกวัน มีทั้งการจำหน่ายปลีกและส่งกระจายไปแต่ละสาขา รวมทั้งมีการรับส่งเนื้อสุกรตามคำสั่งซื้อ เนื้อสุกรจะมีการจำหน่ายหมุนเวียนทุกวันเพื่อรักษาคุณภาพ ขณะนี้จังหวัดแพร่มีปริมาณสต๊อกสุกรชำแหละที่แจ้งตามประกาศ กกร. ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มีปริมาณรวม 2,275.84 ตัน และปริมาณสุกรมีชีวิต รวม 33,045 ตัว ซึ่งเนื้อสุกรมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดแพร่

หากประชาชนพบเห็นการกักตุน หรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
โทร. 054 511118 ต่อ 110

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่

ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์ ผอ.สวท.แพร่

แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ