องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างหลังคาโดมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างหลังคาโดมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง ฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  หมายเลขโทรศัพท์ 054-532485-8 ต่อ 404, 405 ในวันเวลาราชการ
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ