📻 Live สวท.แพร่

 

 

🔊🎶 Phrae Radio Thailand F.M.91 MHz

📰TOP NEWS

พาณิชย์จังหวัดแพร่ ให้คำแนะนำด้านการตลาด การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน อำเภอเด่นชัย เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง 18-25 พฤษภาคมนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ผู้สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ความสนใจเข้ารับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จัดขึ้นโดยสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบการขุดพบโบราณสถานวัดป่าสูง ในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการด้านโบราณคดีต่อไป ชาวตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ ขอบคุณแม่ทัพภาค 3 จัดเก็บสายสื่อสาร สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต หวั่นอันตราย ผู้ใช้ถนนสายทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง ช่วงหน้าโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สาธารณสุขจังหวัดแพร่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ แนะประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกันยุงลาย

- บริการออนไลน์ -

ข่าวสารที่น่าสนใจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน
อำเภอเด่นชัย เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย
อำเภอเด่นชัย เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย
จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง 18-25 พฤษภาคมนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง 18-25 พฤษภาคมนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
ผู้สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ความสนใจเข้ารับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จัดขึ้นโดยสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่
ผู้สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ความสนใจเข้ารับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จัดขึ้นโดยสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบการขุดพบโบราณสถานวัดป่าสูง ในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการด้านโบราณคดีต่อไป
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบการขุดพบโบราณสถานวัดป่าสูง ในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการด้านโบราณคดีต่อไป
ชาวตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ ขอบคุณแม่ทัพภาค 3 จัดเก็บสายสื่อสาร สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต หวั่นอันตราย ผู้ใช้ถนนสายทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง ช่วงหน้าโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ชาวตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ ขอบคุณแม่ทัพภาค 3 จัดเก็บสายสื่อสาร สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต หวั่นอันตราย ผู้ใช้ถนนสายทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง ช่วงหน้าโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ แนะประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกันยุงลาย
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ แนะประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกันยุงลาย
พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จังหวัดแพร่บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง อนุมัติงบประมาณเป่าล้างบ่อบาดาลเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ช่วยเหลือได้แล้วกว่าร้อยละ 80
จังหวัดแพร่บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง อนุมัติงบประมาณเป่าล้างบ่อบาดาลเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ช่วยเหลือได้แล้วกว่าร้อยละ 80
นายกฯ เดินทางเยือนกรุงปารีส ร่วมงาน Thailand - France Business Forum 
นายกฯ เดินทางเยือนกรุงปารีส ร่วมงาน Thailand - France Business Forum 

กิจกรรมของหน่วยงาน

Others News

new media

💻 Video Clip

 

 

📲 แฟนเพจ : สวท.แพร่

 

 

📲 แฟนเพจ : ข่าวท้องถิ่น

 

 

รวมเรื่องเด่น เน้นเรื่องดี

สารพันเรื่องน่ารู้

ข่าวปลอม อย่าแชร์!

ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ 

เวปไซต์จังหวัดแพร่
ดัชนีคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
สารสนเทศเพื่อการเตือนภัยจังหวัดแพร่
กยศ
e-government
ต่อต้านข่าวปลอม
รัฐบาลไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา