เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ เชิญเที่ยวงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2566 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยพวน

          นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง เปิดเผยถึงการจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ว่า เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งได้เตรียมจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวไทยพวนตำบลทุ่งโฮ้ง ซึ่งได้อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวางใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งเป็นการสักการะบูชาและรำลึกถึงบรรพบุรุษของชาวไทยพวน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่มีเอกลักษณ์ในจังหวัดแพร่ โดยได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ด้วย
          ในงาน “ประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2566” จะมีพิธีบวงสรวงเจ้าชมพูบรรพบุรุษไทยพวน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ นิทรรศการแสดงวัฒนธรรมวิถีชีวิต พร้อมสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยพวน การแสดงแบบวิวัฒนาการผ้าหม้อห้อมจากอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งผ้าหม้อห้อมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนทุ่งโฮ้ง นอกจากนี้ ยังมีการประกวดฟ้อนแอ่น การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง การประกวดเทพีกำฟ้า ประจำปี 2566 การแสดงและขบวนแห่งานประเพณีกำฟ้าจากหมู่บ้านต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ