กกต.แพร่ ย้ำประชาชนให้รีบแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม นี้ มิฉะนั้นจะเสียสิทธิทางการเมือง

          นายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดแพร่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งรวม 287,882 คน คิดเป็นร้อยละ 78.67 ใกล้เคียงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 พร้อมขอบคุณชาวแพร่ทุกคนที่ได้ทำหน้าที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญและทำให้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย
          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งว่า ยังมีโอกาสในการที่จะไม่เสียสิทธิทางการเมืองเนื่องจากการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ โดยขอให้แจ้งเหตุอันสมควรที่ไม่ไปเลือกตั้งตามที่ กกต. ได้กำหนดไว้ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โดยทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นแจ้งให้ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งการแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/ หรือทางแอปพลิเคชัน Smart Vote 


ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ