เกษตรแพร่ ส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการจัดทำแปลงโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2566

นางสาวกรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ส่งมอบเมล็ดถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60, เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท 3 และเชื้อไรโซเบียม ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ตัวแทนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ร่วมรับมอบที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
นายสมเกียรติ ทะฤาษี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว และแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ก็เพื่อเพิ่มผลผลิตภายในประเทศ ลดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ถั่ว เป็นการพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน แก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน และสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ