สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ติดตามการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดการเผาของหมู่บ้านต้นแบบ 

          นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่บ้านปง ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามแนวทางการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของหมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งเกษตรกรให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดการเผา
          โดยการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของหมู่บ้านต้นแบบบ้านปง ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง เกิดจากแนวคิดของผู้นำชุมชนในการสร้างจุดรวบรวมเศษวัสดุทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยวของหมู่บ้าน ประเภทเปลือก/ซังข้าวโพด และฟางข้าว นำไปทำเป็นอาหารสัตว์ เพื่อต้องการลดปริมาณเศษวัสดุที่เสี่ยงต่อเผาในแปลงเกษตร ลดปัญหาหมอกควันที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยการทำปุ๋ยหมัก สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการจำหน่ายสัตว์และมูลสัตว์ ทำให้พื้นที่บ้านปงเกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรปลอดการเผาได้อย่างแท้จริง
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ