รวมกิจกรรมสงกรานต์หม้อห้อมแพร่ปี 2567 วันที่ 10-21 เมษายน 2567 ปีนี้ ยิ่งใหญ่ ฉลองยูเนสโก ยกสงกรานต์ไทยเป็นมรดกโลก "สงกรานต์ สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี " Indigo Blue City Phrae Festival "สงกรานต์หม้อห้อมสุขใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองแพร่” Amazing Songkran Phrae 2024 "ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา" เที่ยวเมืองแพร่มูมหาสงกรานต์ สงกรานต์ไตลื้อ

นายชุติเดช  มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวว่าการที่จังหวัดแพร่ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 เมืองรองที่จะยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ที่มีการส่งเสริมการลงทุน และการให้อินเซ็นทีฟในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุน การสร้างแลนด์มาร์ก ด้านการท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม และส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่ดี เชื่อมโยงโครงการ One Family One Soft Power (OFOS) โดยในปีงบประมาณ 2567 จังหวัดแพร่ได้วางแผนขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอด  ทั้งปี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยเราตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไว้ที่ 3,500 ล้านบาท
              และประกอบกับในปีนี้ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้ "สงกรานต์ไทย" ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และเลือกใช้ภาพสงกรานต์จากจังหวัดแพร่ เป็นภาพหลักในการประกาศและเผยแพร่ไปในช่องทาง Social Media ต่างๆ และบนเว็ปไซต์สำนักข่าวทั่วโลก จังหวัดแพร่จึงควรใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศสงกรานต์แพร่ ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสงกรานต์ที่นานที่สุดในภาคเหนือ หรือสงกรานต์ท้ายสุดของล้านนา มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยคนที่มาเล่นน้ำจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหม้อห้อม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดแพร่ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้อันเกิดจากกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

10-17 เมษายน 2567 : มหกรรมสินค้าหอการค้าแพร่แฟร์ มหาสงกรานเมืองแพร่ 2024 สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร 9
หอการค้าจังหวัดแพร่ ร่วมกับ อบจ.แพร่ ภาคเอกชน ภาครัฐ
วันที่ 10-17 เมษายนนี้ มหกรรมสินค้าหอการค้าแพร่แฟร์มหาสงกรานต์  ที่ภายในสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร. 9 ข้างศาลากลางจังหวัดแพร่ ยกขบวนสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าราคาพิเศษจากโรงงานผู้ผลิต 
มามากมาย มหกรรมสินค้าของดีจากทั้ง 4 ภาคก็มี ของกินของใช้ก็มี **พร้อมโปรโมชั่นของแจก ของแถม ส่วนลด มากมายหลายรายการ 
ตอนเย็น มานั่งฟังเพลงเพราะๆ ทั้งวงสตริง และโฟล์คซองและศิลปินเงาเสียงจากรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลง  ชวนมาช็อป ชวนมาชิม ในงานหอการค้าแพร่แฟร์ มหาสงการเมืองแพร่ 

11-12 เมษายน 2567 : งาน "สืบสานประเพณี ถ้ำผานางคอย" ณ ถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง
      -  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ อำเภอร้องกวาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีถ้ำผานางคอย” ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2567 เป็นการนำเสนอของดี 10 ตำบล ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง

11-12 เมษายน 2567 งานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ-ไทยล้านนา ในวันที่ 11-12 เมษายน 2567 ณ เสาใจบ้าน วัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่
วันที่ 11 เมษายน 2567 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีพิธีไหว้เสาใจ๋บ้าน ไหว้บรรพบุรุษ ณ เสาใจ๋บ้านตำบลบ้านถิ่น ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระบูรพาจารย์เจ้าคุณโอภาสพุทธิคุณ พิธีสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุเก้าหน่อไตลื้อสะหลีใจ๋เมิง ณ วัดถิ่นใน  
วันที่ 12 เมษายน 2567 มีกิจกรรม เวลา 16.00 น. เริ่มขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตไตลื้อ-ไทยล้านนา 12 ขบวน เคลื่อนจากโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ไปยัง โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) 
โดยมี  ขบวนพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ขันตอก ดอกไม้ สาวสิบสองปันนา ขบวนนกยูงกาโต้ สมาคมไตลื้อภาคเหนือ /ขบวนแห่ตุงทรายปี๋ใหม่ไตลื้อ / ขบวนนมัสการพระธาตุเก้าหน่อ / ขบวนการแสดงทอผ้า-อาหารไตลื้อ / ขบวนแห่สลุงหลวง 

ร่วมงานขันโตกไตลื้อ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไตลื้อ-ไทยล้านนา / การประกวดแม่ใหญ่ไตลื้อ

13-16 เมษายน 2567 สงกรานต์หม้อห้อม@แพร่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร. 9 อำเภอเมืองแพร่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม สงกรานต์หม้อห้อม@แพร่ ทุกเย็นพบกับการแสดงดนตรี มหกรรมการจำหน่ายสินค้า ผ้าหม้อห้อม ทั้งของกิน ของใช้ และพิเศษสุด นำเสื้อผ้า มาย้อมหม้อห้อมได้ฟรี วันละ 100 ตัว และยังมีส่วนลดของแจกของแถมและชิงรางวัลอีกมากมาย

13-16 เมษายน 2567 : งาน "ประเพณีสงกรานต์และประเพณีดำหัวหงส์" ณ อนุสรณ์สถานตำนานหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่
      - อำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลวังหงส์ประเพณีดำหัวหงส์ (ป๋าเวณีดำหัวหงส์) ประจำปี 2567 วันที่ 16 เมษายน 2567 ณ อนุสรณ์สถานตำนานหงส์ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายในงานชมขบวนเครื่องสักการะดำหัวหงส์ตามประเพณี ประกอบด้วยขบวนตุงแบบโบราณล้านนา ขบวนฟ้อนรำถวายพญาหงส์ ขบวนเครื่องสักการะล้านนา   การแสดง แสง สี เสียง นาฏลีลา ตอน “ประวัติศาสตร์ชาววังหงส์” ที่มีประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปงเมืองเชื่อมโยงกับเมืองเก่าแพร่

12-16 เมษายน 2567 : งาน "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง อ.ลอง" ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง
- อำเภอลอง ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยอ้อ กำหนดจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567

13-17 เมษายน 2567 : งาน "ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา" ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้(กาดสามวัย) อ.เมืองแพร่
      - เทศบาลเมืองแพร่ จัดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ  “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต๊ งามตา” ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2567  บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) และในเขตเทศบาลเมืองแพร่ มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จุดสะโป้ก  การประกวดการทำลาบ การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมหม้อห้อม ล้อมสะโตก ขบวนแห่สงกรานต์ รถแกงคั่ว พบกับ ต่าย อรทัย เป็นต้น

16 เมษายน 2567 : งาน "ประเพณีสงกรานต์ อำเภอเด่นชัยร่วมใจ สรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่" ณ ริมฝายแม่พวก อ.เด่นชัย
- อำเภอเด่นชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลเด่นชัย จัดประเพณี “สงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่” วันที่ 16 เมษายน 2567 ณ ริมฝายแม่พวก หน้าที่ว่าการอำเภอเด่นชัย ประกอบด้วย ขบวนแห่สงกรานต์ และขบวนสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ เป็นต้น

13-16 เมษายน 2567 : งาน "สงกรานต์ สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี " Indigo Blue City Phrae Festival บริเวณถนนเจริญเมืองตลอดสาย ข่วงน้ำคือ และหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และกลุ่มแพร่คราฟท์ 
งาน“สงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2567 โดยเนรมิต 3 อำเภอจังหวัดแพร่เป็นแลนด์มาร์กใหม่ Amazing Songkran ยกระดับการจัดเทศกาลมหาสงกราต์ในเมืองรอง ให้มีความคึกคัก สนุกสนานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็น soft powerสำคัญของประเทศไทย ตลอดช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ณ 3 อำเภอท่องเที่ยวหลัก คือ อ.วังชิ้น อ.ลอง และ อ.เด่นชัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ มหัศจรรย์เมืองรองสุดหรรษา 4 D เมืองแพร่

โดยกิจกรรมไฮไลต์ในงาน“สงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี”สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด 4 Direction Concept 4D เพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของเมืองแพร่ ภายใต้ธีม J - A – C - F (4 Amazing Songkran Theme Festival) คือ J – JUNGLE / A – ANCIENT / C – CARNIVAL / F – FASHION ประกอบไปด้วย

1.Amazing Jungle Tribes สงกรานต์ผจญภัยซุ้มประตูป่า อ.วังชิ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2567
ณ บริเวณหน้าวัดใหม่กลาง 13 เมษายน 2567 : งาน "ประเพณีสงกรานต์ วังชิ้น ณ อ.วังชิ้น
2.Amazing Retro Night สงกรานต์ยามค่ำคืน ในวันที่ 15 เมษายน 2567 บริเวณถนนเทศบาล 1 ตำบลห้วยอ้อ อ.ลอง
3.Amazing Carnival Dance+Fashion สงกรานต์เริงระบำคาร์นิวัล และผ้าคราม ในวันที่ 15 เมษายน 2567 อ.เด่นชัย บริเวณปากทางเข้าที่ว่าการอำเภอเด่นชัย และสะพานข้ามฝายแม่พวก

16-17 เมษายน 2567 : งาน "สงกรานต์หม้อห้อมสุขใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองแพร่” Amazing Songkran Phrae 2024 ณ ลานวัฒนธรรมชุมชนเหมืองหิต อ.เมืองแพร่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.แพร่ เทศบาลเมืองแพร่  
กิจกรรม สรงน้ำพระ สุขใจไหว้พระเสริมมงคล  เที่ยวเพลินเดินตลาดชุมชนและงาน DIY การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การซอโดยแม่ครูลำดวน สุวรรณภูคำและคณะ การแสดงจากโรงเรียนเมืองแพร่นันทเภรีดิถีมงคล กิจกรรม workshop ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์ แสดงแฟชั่นโชว์หม้อห้อม แจกคูปองฟรีจำนวน 100 รางวัล เชิญชวนใส่ชุดหม้อห้อมมาเที่ยวเพลิดเดินตลาด รับของที่ระลึกฟรีที่จุดลงทะเบียนและแชร์รูปภาพบนถนนศิลปะ #สงกรานต์หม้อห้อมสุขใจปีใหม่เมืองแป้ ลุ้นรับเสื้อหม้อห้อม จาก ททท.แพร่

วันอังคาร ที่ 16 เมษายน  พ.ศ. 2567 เทศกาลเที่ยวเมืองแพร่มูมหาสงกรานต์  
ประเพณีทำบุญ พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ สำนักเทพจันทรคุปต์ ตามรอยพิธีกรรมเส้นทางนำพาศรัทธานำเที่ยว ณ.บ้านหัวทุ่ง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่
พิธีบัตรพลีบอกกล่าวพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีประจำทิศ  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
พิธีบวงสรวง เทวดานพเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าเปิดดวงต้อนรับปีใหม่ไทยสรงน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ องค์พระพิฆเนศเทพจันทรคุปต์ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย

17 เมษายน 2567 : งาน "Amazing Songkran Mor Hom Phrae 2024" อะเมซิ่งสงกรานต์หม้อห้อมเมืองแพร่ ณ ถนนเจริญเมือง อ.เมืองแพร่
วันที่ 17 เมษายน ของทุกปี (ถนนสายหม้อห้อม) เล่นน้ำสงกรานต์, มีขบวนแห่นางสงกรานต์ และการประกวดนางสงกรานต์, มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

21 เมษายน 2567 : งานประเพณีแห่น้ำช้าง อ.วังชิ้น ณ ลานเพลินบ้านวังลึก ต.นาพูน อ.วังชิ้น
- อำเภอวังชิ้น มีการจัดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 16 – 21 เมษายน 2567มีประเพณีพื้นบ้าน เช่น แห่น้ำขึ้นโฮง ทำขวัญช้าง โดย หมอทำขวัญที่มีชื่อเสียง และประเพณีแห่น้ำช้าง ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 21 เมษายน ของทุกปี


ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดี ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ของที่ระลึก ของฝาก ที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ให้เพิ่มขึ้น
                 จะเห็นได้ว่าตลอดปี 2567 นี้ จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว มุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สู่มูลค่า 3,500 ล้านบาท ให้กับจังหวัดแพร่ และพัฒนาเมืองแพร่ เมืองรอง ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ทั้งมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว จึงอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั่วประเทศ และชาวต่างชาติ มาสัมผัสประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์หม้อห้อม @แพร่” ประเพณีที่งดงามของคนจังหวัดแพร่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ 


นายโชคชัชกาญ  ราชฟู  สวท.แพร่  ข่าว

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ