ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เชิญชวนแรงงานไทยสมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

         นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการรับสมัครแรงงานไทยผู้ฝึกงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3-5 ปี พร้อมกับการอบรมภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 เดือน โดยมีอาหาร ที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ตั๋วโดยสารเครื่องบินขากลับฟรี ทั้งนี้ ในเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 41,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา เมื่อฝึกงานครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จาก IM Japan จำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย รวมรายได้จากการทำงานตลอด 3 ปี ประมาณ 1.6 ล้านบาท
         สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น เปิดรับเพศชาย อายุ 18 - 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มรความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพร่างกายแข็งแรง ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว ไม่มีรอยสักตามร่างกายทั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หรือความผิดปกติของร่างกาย ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น สายตาไม่เอียง ไม่บอดสี มีสายตาสั้น/ยาว สามารถสมัครหรือสวมแว่นได้ ไม่เคยไปฝึกงานหรือทำงานทักษะในประเทศญี่ปุ่น และไม่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย
         โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบทางออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีการสอบคัดเลือกและการประเมินความพร้อม ด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดันพื้น (Push Up) 35 ครั้งต่อเนื่อง ลุกนั่ง (Sit Up) 25 ครั้งต่อเนื่อง และวิ่ง (Running) ระยะ 3,000 เมตร ภายใน 18 นาที และประเมินความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าฝึกอบรม ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ IMthailand โทร. 02-245-1021 และ 02-245-9428
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ