สาธารณสุขจังหวัดแพร่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ แนะประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกันยุงลาย

          นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อีกทั้งเป็นช่วงใกล้เข้าสู่ฤดูฝนที่เอื้อต่อการขยายพันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่เพิ่มขึ้น 9 ราย รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 จำนวน 95 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 22.28 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอให้ประชาชนร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ โดยกำจัดขยะเศษภาชนะต่าง ๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ โดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุงและนอนในมุ้ง ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคอื่น ๆ ที่เกิดจากพาหะยุงลาย คือ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
.
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ