สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

วานนี้ ( 14 พฤษภาคม 2564)   เวลา 08.30 น. -12.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่  ปฏิบัติงานออกพื้นที่ตำบลวังหลวง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเพื่อกระตุ้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกวิธีและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น รวมถึงสามารถป้องกันและดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ปราศจากตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย 
ทั้งนี้ ในพื้นที่ตำบลวังหลวง มีจุดบริการรบริเวณลานอเนกประสงค์อบต.วังหลวง โดยให้บริการประชาชนในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่งมีสุนัขและแมวเข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนตามโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 531 ตัว เป็นสุนัขจำนวน 367 ตัว เป็นแมวจำนวน 164 ตัว  
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ