Kick Off “ตลาดนัดแก้หนี้” เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้-สถาบันการเงิน ไกล่เกลี่ยพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ปัญหาหนี้สินของประชาชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบยังคงเผชิญปัญหาหนี้เรื้อรัง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว เปิด “ตลาดนัดแก้หนี้” เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้-สถาบันการเงิน ไกล่เกลี่ยพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ 14 ม.ค.นี้ เพื่อช่วยเหลือผ่อนปรนภาระหนี้และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเปิดให้ประชาชนที่เป็นหนี้ ลงทะเบียนเพื่อให้ภาครัฐช่วยเหลือเจรจาแก้ปัญหา ข้อมูลจากกรมการปกครอง เผยผลการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - วันที่ 12 มกราคม 2567 (43 วัน) มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 126,882 ราย มีมูลหนี้รวม 8,105.959 ล้านบาท รวมจำนวนเจ้าหนี้ 91,473 ราย มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 8,456 ราย และไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,896 ราย โดยในวันที่ 14 มกราคมนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เตรียม Kick off “ตลาดนัดแก้หนี้” ดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามข้อสั่งการของนายกฯ ที่ต้องการเปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ พร้อมกำชับให้จังหวัดทำงานร่วมกับตำรวจ ในเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ โดยให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พาลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเกลี่ยไกล่ และให้จัด “ตลาดนัดแก้หนี้” อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่สองของเดือน ที่บริเวณที่ทำการกรมการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม และย้ำขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เร่งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศ

สำหรับวันที่ 14 มกราคมนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะไปร่วมงานตลาดนัดแก้หนี้ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. ภายในงานจะมีการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ การไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และตลาดแก้จน ที่จะมีธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พิโกไฟแนนซ์ ตำแหน่งงานว่าง ลงทะเบียนหางาน งานที่รับไปทำที่บ้านได้ และกองทุนเกษตรสำหรับเกษตรกร โดยมีอัยการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนด้วย

มหาดไทยเดินหน้าลงเบียนแก้หนี้นอกระบบ
กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หรือ ลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ