นายกฯ เปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมวิถีชีวิตทางสายไหมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ลีซู จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

นายกฯ เปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมวิถีชีวิตทางสายไหมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ลีซู จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

 

วันนี้ (16 มีนาคม 2567) เวลา 19.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมวิถีชีวิตทางสายไหมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ลีซู ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคม ลีซู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาติพันธุ์ ลีซู ร่วมงาน นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีชมการแสดงต้อนรับของชาติพันธุ์ ลีซู จากประเทศจีน โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน โดยมี พ.ต.ท.ดร.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา ผู้อำนวยการสมาคม ลีซู กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง ลีซู ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาติพันธุ์ ลีซู
 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยกล่าวรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมจัดงานวิถีชีวิตทางสายไหมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ลีซู ในวันนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และมีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของนายกฯ กำลังอยู่ในช่วงร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าสู่สภาฯ ได้ในสมัยต่อไปไม่น่าเกินเดือนกรกฎาคมนี้ รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญและยอมรับความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และสิทธิขั้นพื้นฐานที่พี่น้องชาวลีซูทุกคนจะได้รับ การจัดงานในวันนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งเทศกาลที่สร้างมูลค่าและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
 
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะจัดงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานนี้ พร้อมอวยพรให้การจัดงานวันนี้เป็นไปด้วยดี บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งขอให้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการทำกิจกรรมซึ่งทำให้ทุกคนมีความสุข  

ที่มา : รัฐบาลไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ